Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Misja i Zadania ZM GOAP

Przez rzetelne, zgodne z zasadami ekologii i ekonomii
gospodarowanie odpadami komunalnymi
dbać o godne warunki życia mieszkańców
oraz chronić nasze wspólne środowisko

 

Zadania:

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakłada on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej społeczności odpowiada również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami. Nowy system zaczął funkcjonować 1 lipca 2013 r.

Dla realizacji tego istotnego dla mieszkańców zadania samorządy Poznania oraz sąsiednich gmin: Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk i Swarzędza utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r. Wiosną 2012 r. samorządy wprowadziły zmiany w statucie dostosowując go do wymagań ustawy oraz dodając uprawnień umożliwiających Związkowi Międzygminnemu skuteczne zagospodarowanie odpadów oraz wybrały jego władze.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jest Zgromadzenie, w którego wchodzi 8 przedstawicieli Poznania oraz po jednym przedstawicielu pozostałych ośmiu gmin. Organem wykonawczym jest Zarząd Związku Międzygminnego, jego pierwszym przewodniczącym był Mirosław Kruszyński, od 30 grudnia 2014 r. był Jakub Jędrzejewski, od 21 września 2015 r. został  nim Arkadiusz Stasica, a od 2 września 2016 r. Tomasz Lewandowski. Dyrektorem Biura Zarządu Związku Międzygminnego jest Andrzej Springer.

Związek Międzygminny wprowadził nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, rozstrzygnął przetargi na ich odbiór i zagospodarowanie i opracował regulamin utrzymania porządku i czystości w gminach. Ustalone zostały stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz sposób ich obliczania. Uchwalone opłaty mogą być przeznaczane jedynie na: pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki oraz obsługę administracyjną systemu.

W Związku Międzygminnym prowadzone są także analizy oraz poszukiwania optymalnych form gospodarowania odpadami. Dobre rozwiązania są wykorzystywane w nieustannie doskonalonym systemie gospodarowania odpadami. Dla przybliżania mieszkańcom jego zasad podejmowane są różnorodne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.