Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Misja i Zadania ZM GOAP

Przez rzetelne, zgodne z zasadami ekologii i ekonomii
gospodarowanie odpadami komunalnymi
dbać o godne warunki życia mieszkańców
oraz chronić nasze wspólne środowisko

 

Zadania:

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

   Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakłada on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej społeczności odpowiada również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami. Nowy system zaczął funkcjonować 1 lipca 2013 r.

Dla realizacji tego istotnego dla mieszkańców zadania samorządy Poznania oraz sąsiednich gmin: Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk i Swarzędza utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r. Wiosną 2012 r. samorządy wprowadziły zmiany w statucie dostosowując go do wymagań ustawy oraz dodając uprawnień umożliwiających Związkowi Międzygminnemu skuteczne zagospodarowanie odpadów oraz wybrały jego władze.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku Międzygminnego „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jest Zgromadzenie, w którego wchodzi 8 przedstawicieli Poznania oraz po jednym przedstawicielu pozostałych ośmiu gmin. Organem wykonawczym jest Zarząd Związku Międzygminnego, jego pierwszym przewodniczącym był Mirosław Kruszyński, od 30 grudnia 2014 r. był Jakub Jędrzejewski a od 21 wrzesnia 2015r został  nim Arkadiusz Stasica. Dyrektorem Biura Zarządu Związku Międzygminnego jest Bartosz Wieliński.

Związek Międzygminny wprowadził nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, rozstrzygnął przetargi na ich odbiór i zagospodarowanie i opracował regulamin utrzymania porządku i czystości w gminach. Ustalone zostały stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz sposób ich obliczania. Uchwalone opłaty mogą być przeznaczane jedynie na: pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki oraz obsługę administracyjną systemu.

W Związku Międzygminnym prowadzone są także analizy oraz poszukiwania optymalnych form gospodarowania odpadami. Dobre rozwiązania są wykorzystywane w nieustannie doskonalonym systemie gospodarowania odpadami. Dla przybliżania mieszkańcom jego zasad podejmowane są różnorodne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.