Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Komunikaty

 

Przyciski-Komunikatów_03

Przyciski-Komunikatów_06

Przyciski-Komunikatów_08

wyjaśnienia_39

Wyjaśnienia_42

 

Komunikat ZM GOAP

W sprawie  oznakowania worków  i stosowania kodów  kreskowych

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych wraz z pojemnikami na odpady zmieszane  otrzymują od Operatorów, czyli firm obsługujących dany sektor,  także tzw. pakiety startowe  do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, składające się z:

·         worków przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów  (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady zielone),

·         informacji o sposobie oklejania worków

·         zestawu kodów kreskowych dla wszystkich frakcji odpadów, które należy nakleić na odpowiedni worek. 

W kodzie  kreskowym zawarte  są tylko i wyłącznie następujące informacje:

·         firma odbierająca odpady,

·         rodzaj odbieranych odpadów

·         oraz numer seryjny identyfikujący adres nieruchomości.

Podczas odbioru odpadów, pracownik firmy skanuje kod, a system rozkodowuje dane i wczytuje informacje dotyczące  terminu odbioru i rodzaju odebranych odpadów. Przyjęcie takiego rozwiązania zapobiegnie podrzucaniu lub niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów. Ponadto system ten umożliwi sprawdzenie czy odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.

Dla zabezpieczenia należytej realizacji usług na etykiecie z kodem kreskowym umieszczono dodatkowo numer rozkodowania, który umożliwia  dokonanie prawidłowego odbioru odpadów w przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek czy nieprawidłowości np. braku możliwości odczytania przez skaner kodu kreskowego. Wtedy pracownik firmy ręcznie wpisuje dane znajdujące się na kodzie kreskowym, przekazując je w ten sposób do systemu Związku.

Ponadto na etykietach z kodami kreskowymi umieszczony został także adres nieruchomości oraz nazwa frakcji odpadów. Rozwiązanie takie daje pewność właścicielom nieruchomości, że otrzymali właściwe naklejki, gdyż z samego kodu nie mogą tego sprawdzić, a jednocześnie zapobiegnie to ewentualnym pomyłkom ze strony Operatora podczas dystrybucji kodów.

Naklejki z kodami kreskowymi  przypisane są do konkretnych nieruchomości, dlatego też dostając naklejkę, na której widnieje również adres nieruchomości, właściciel ma czytelną i pewną informację, iż dystrybucja kodów została przeprowadzona w sposób prawidłowy i posiada on kody przypisane do jego nieruchomości. W przypadku gdyby naklejka z kodem kreskowym nie zawierała  adresu, właściciel nieruchomości nie miałby możliwości identyfikacji czy kody dostarczone przez firmę są prawidłowe. Ponadto takie rozwiązanie znacząco  wpływa na obniżenie kosztów dystrybucji ponoszonych przez Operatorów, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w funkcjonowaniu systemu posiadają oni wiedzę na jaki adres dane kody należy  dostarczyć, co znacznie  ułatwi i przyspieszy wykonanie usługi.

Natomiast umieszczenie  nazwy frakcji odpadów na naklejce z kodem kreskowym ma na celu ułatwienie mieszkańcom posługiwania się naklejkami i uniknięcia pomyłek  podczas przyklejania ich do worków przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów.

Co zrobić, gdy zabraknie worków do segregowania odpadów lub skończą się naklejki?

Jeśli w dniu odbioru odpadów segregowanych okaże się, że liczba worków lub naklejek z kodami kreskowymi jest niewystarczająca właściciel nieruchomości może zgłosić się do siedziby firmy odbierającej odpady z jego nieruchomości po w/w worki lub naklejki. Poniżej znajduje się wykaz firm, do których właściciele nieruchomości mogą zwrócić się o dodatkowe worki lub kody kreskowe.

tab1

Poniżej zamieszczamy film informujący o zmianach, jakie nastąpią po 1 stycznia 2015 r.