Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Konkurs „Nie taki recykling straszny… czyli odpadowe potwory”

Konkurs „Nie taki recykling straszny… czyli odpadowe potwory” kierowany jest do uczniów klas IV-VI, którzy z odpadów muszą wykonać "potwora". Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na fakt, że choć nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu (nie można ich wrzucić do pojemnika na papier, tworzywa sztuczne czy szkło), to można im dać drugie życie, tworząc nowe rzeczy: zarówno zabawki jak  i przedmioty codziennego użytku.

Prace należy dostarczyć do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (osobiście lub pocztą) od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 27.05.2015r.

potwór odpadowy

 

Regulamin konkursu „Nie taki recykling straszny… czyli odpadowe potwory”

 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na fakt, że choć nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu (nie można ich wrzucić do pojemnika na papier, tworzywa sztuczne czy szkło), to można im dać drugie życie, tworząc nowe rzeczy: zarówno zabawki jak i przedmioty codziennego użytku.

4. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od ogłoszenia konkursu (za dzień ogłoszenia konkursu uznaje się dzień zamieszczenia informacji o konkursie n stronie internetowej www.goap.org.pl) do dnia 1.06.2015 (dnia wręczenia nagród).

5. Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniów klas IV – VI szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gmin członkowskich Związku: gm. Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki Wlkp., Pobiedziska, Swarzędz oraz miasta Poznania.

6. Wymagania formalne prac konkursowych:

1) Technika prac dowolna.

2) Gabaryty zgłoszonej pracy nie mogą przekraczać:

– 50 cm wysokości

– 50 cm szerokości

– 50 cm długości

– 5 kg.

3) Zgłoszona praca ma przedstawiać wykorzystanie odpadów – nie tylko tych nadających się do recyklingu (np. niepotrzebne wieszaków ubraniowych, materiałów, kloszy do lamp, zepsutych zabawek) do innego celu, tzw. „drugie życie odpadu” (ang. upcycling). Podstawowymi elementami „potwora” muszą być odpady.

7. Zgłoszenia:

1) Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

2) Do każdej pracy musi zostać załączone zgłoszenie konkursowe (Załącznik do Regulaminu konkursu)  podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy.

3) Prace należy dostarczyć do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (osobiście lub pocztą) od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 27.05.2015r.

4) Prace dostarczone po 27.05.2015 nie zostaną uwzględnione.

5) W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.

8. Nagrody:

1) Prace zostaną ocenione przez pracowników Biura Związku, którzy w dniu przeprowadzenia głosowania będą obecni w pracy. Nad tajnym głosowaniem będzie czuwać specjalnie powołana komisja.

3) Organizator przewiduje nagrodę za najlepszą pracę dla jednego uczestnika.

4) Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej telefonicznie.

5) Nagrodę stanowić będą gry i zabawki edukacyjne o wartości ok. 70 zł (słownie: siedemdziesięciu złotych).

6) Organizator dopuszcza wyróżnienie innych, zgłoszonych zgodnie z Regulaminem prac

i nagrodzenie ich zestawem gadżetów ZM GOAP.

7) Wręczenie nagród nastąpi dnia 1.06.2015 o godzinie 15:00 w siedzibie Biura ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu.

9. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, zgadzają się z Regulaminem oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie wykonanych przez nich przez GOAP do promowania postaw proekologicznych np. poprzez wystawę prac. Uczestnicy (autorzy) prac konkursowych wyrażają zgodę na publikację prac na wszelkich polach eksploatacji.

10. Rozstrzygnięcia głosowania konkursowego są ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 

Formularz zgłoszeniowy ODPADOWY POTWÓR