Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Konkurs „Papierowy kolaż – skarby natury”

Konkurs „Papierowy kolaż – skarby natury” kierowany jest do uczniów klas I-III. Zadaniem dzieci jest wykonanie kolażu z papieru – m.in. gazet i opakowań z papieru przedstawiające środowisko przyrodnicze. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na fakt, że odpady z papieru, które wrzucamy do worków/pojemników oznaczonych kolorem niebieskim to cenny surowiec. Ponadto dzięki recyklingowi papieru oszczędzamy drzewa, a co za tym idzie mamy pozytywny wpływ na przyrodę.

Prace należy dostarczyć do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (osobiście lub pocztą) od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 27.05.2015r.

 

 

Regulamin konkursu „Papierowy kolaż – skarby natury”

 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na fakt, że odpady z papieru, które wrzucamy do worków/pojemników oznaczonych kolorem niebieskim to cenny surowiec. Ponadto dzięki recyklingowi papieru oszczędzamy drzewa, a co za tym idzie mamy pozytywny wpływ na przyrodę.

4. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od ogłoszenia konkursu (za dzień ogłoszenia konkursu uznaje się dzień zamieszczenia informacji o konkursie n stronie internetowej www.goap.org.pl) do dnia 1.06.2015 (dnia wręczenia nagród).

5. Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniów klas I-III szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gmin członkowskich Związku: gm. Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki Wlkp., Pobiedziska, Swarzędz oraz miasta Poznania.

6. Wymagania formalne prac konkursowych:

1) Technika prac dowolna.

2) Zgłoszona praca musi mieć wymiar A3, być usztywniona, tak by możliwa była ekspozycja w pionie.

3) Zgłoszona praca musi być wykonana z papieru: gazet, opakowań papierowych i innych odpadów z papieru, jako podstawowych elementów pracy.  

4) Praca musi przedstawiać „skarby natury”, tzn. szeroko pojętą przyrodę.

7. Zgłoszenia:

1) Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

2)Do każdej pracy musi zostać załączone zgłoszenie konkursowe (Załącznik do Regulaminu konkursu)  podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy.

3) Prace należy dostarczyć do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (osobiście lub pocztą) od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 27.05.2015r.

4) Prace dostarczone po 27.05.2015 nie zostaną uwzględnione.

5) W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników organizatora.

8. Nagrody:

1) Prace zostaną ocenione przez pracowników Biura Związku, którzy w dniu przeprowadzenia głosowania będą obecni w pracy. Nad tajnym głosowaniem będzie czuwać specjalnie powołana komisja.

3) Organizator przewiduje nagrodę za najlepszą pracę dla jednego uczestnika.

4) Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej telefonicznie lub e-mailowo.

5) Nagrodę stanowić będą gry i zabawki edukacyjne o wartości ok. 70 zł (słownie: siedemdziesięciu złotych).

6) Organizator dopuszcza wyróżnienie innych, zgłoszonych zgodnie z Regulaminem prac i nagrodzenie ich zestawem gadżetów ZM GOAP.

7) Wręczenie nagród nastąpi dnia 1.06.2015 o godzinie 15:00 w siedzibie Biura ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu.

9. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, zgadzają się z Regulaminem oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie wykonanych przez nich przez GOAP do promowania postaw proekologicznych np. poprzez wystawę prac. Uczestnicy (autorzy) prac konkursowych wyrażają zgodę na publikację prac na wszelkich polach eksploatacji.

10. Rozstrzygnięcia jury konkursowego są ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 

Formularz zgłoszeniowy PAPIEROWY KOLAŻ