Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

MPSZOK

Uwaga aktualne linki do harmonogramów odbioru odpadów z MPSZOK na 2019 znajdują się poniżej

 

1. Harmonogramy odbioru przeterminowanych leków z aptek 2019

2. Harmonogramy postoju MPSZOK 2019

 

INFORMACJA WS. PROWADZENIA MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZORGANIZOWANIA PUNKTÓW

ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW Z APTEK WRAZ Z ICH ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM W 2019 ROKU

 

Związek Międzygminny „GOAP” rozstrzygnął przetargi na utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta Poznania oraz Gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, w związku z czym zostały podpisane stosowne Umowy na okres 2 stycznia – 31 grudnia 2019 roku.

Powyższe usługi świadczone będą przez:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na terenie Miasta Poznania,

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na terenie Gminy Oborniki,

3. EKO-TOM Turguła Spółka Jawna na terenie Gmin Murowana Goślina oraz Czerwonak,

4. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. na terenie Gminy Pobiedziska,

5. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz FBSerwis S.A. na terenie Gmin Swarzędz, Kleszczewo oraz Kostrzyn.

Dane kontaktowe do firm organizujących MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, tel. 61 811 96 67, sekretariat@odpady.poznan.pl, www.odpady.poznan.pl.

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki, tel. 61 296 12 06, sekretariat@pgkim.info, www.pgkim.info.

3. EKO-TOM Turguła Spółka Jawna ul. Poligonowa 1 Bolechowo, 62-005 Owińska, tel. 601 77 56 93, biuro@eko-tom.pl, www.eko-tom.pl.

4. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, tel. 618 177 074, sekretariat@zk-pobiedziska.pl, www.zk-pobiedziska.pl.

5. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz/Rabowice, tel. 61 817 34 21, spk@swarzedz.pl, www.spk.swarzedz.pl; FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 63 80, fbserwis@fbserwis.pl, www.fbserwis.pl.

 

1. Prowadzenie MPSZOK (Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 20 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do MPSZOK można oddać:

* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

* baterie i akumulatory,

* przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),

* farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty

zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Nie oddajemy:

* materiałów zawierających azbest,

* odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu),

* odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

* odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,

* odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,

* jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,

* odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

* odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,

* pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,

* pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby odpadem objętym odbiorem w ramach działania MPSZOK.

 

2. Prowadzenie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie na terenie danej Gminy, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, a ich spis można znaleźć na stronie www.wif.poznan.ibip.pl à rejestry i ewidencje.

Do pojemników na przeterminowane można wrzucać:

* przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Nie wrzucamy:

* zużytych igieł, strzykawek i opatrunków,

* aerozoli, termometrów, glukometrów (odpady te można oddać do PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy mogą oddawać do aptek przeterminowane leki bezpłatnie.

 

Aby apteka mogła zostać objęta odbiorem przeterminowanych leków konieczne jest podpisanie z Wykonawcą odpowiedniej umowy oraz musi się ona znajdować w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór przeterminowanych leków z aptek jest bezpłatny i odbywać się będzie średnio raz na kwartał.

Zgodnie z umową odbiór ten może również nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu do firmy o wypełnieniu pojemnika, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pojemniki na przeterminowane leki zapewnia Wykonawca. Jeżeli w aptekach znajdują się już pojemniki, Wykonawca może je wykorzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem tego pojemnika.

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków zostanie dostarczony bezpośrednio obsługiwanym aptekom przez Wykonawcę – jest on tylko do wiadomości aptek, które podpisały umowę z Wykonawcą.