Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

MPSZOK

Uwaga aktualne linki do harmonogramów odbioru odpadów z MPSZOK na 2017 znajdują się poniżej!!!

HARMONOGRAM ODBIORU ODPAÓW Z MPSZOK w Poznaniu

Harmonogram postoju MPSZOK Poznań- ZZO

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek Poznań-ZZO

HARMONOGRAM ODPBIORU ODPADÓW Z TERENU GMIN: CZERWONAK, MUROWANA GOŚLINA, POBIEDZISKA, KOSTRZYN I KLESZCZEWO Z MPSZOK FB Serwis S.A. 

Miejsca postoju MPSZOK (FBSerwis S.A.)

harmonogram-postoju-mpszok-fbserwis-s-a

harmonogram-odbioru-przeterminowanych-lekow-z-aptek-fbserwis-s-a

HARMONOGRAM ODPBIORU ODPADÓW Z TERENU GMIN: BUK I OBORNIKI Z MPSZOK ALKOM 

Miejsca postoju MPSZOK (Alkom)

 
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW Z GMINY SWARZĘDZ Z MPSZOK ZZO w Poznaniu
 

INFORMACJA WS. PROWADZENIA MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZORGANIZOWANIA PUNKTÓW

ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW Z APTEK
WRAZ Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ZEBRANYCH ODPADÓW

 

Związek Międzygminny „GOAP” rozstrzygnął przetarg na prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek
wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów na terenie Miasta Poznania oraz gmin wchodzącychw skład Związku Międzygminnego, tj. Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina, Kostrzyn, Kleszczewo, Buk, Oborniki i Swarzędz.

Prowadzenie MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2017 roku. Powyższe usługi świadczone będą przez:

 1. Firmę FBSerwis S.A. na terenie gmin Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina, Kostrzyn
  i Kleszczewo.
 2. „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz na terenie gmin Buk i Oborniki.
 3. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na terenie gminy Swarzędz, a także Miasta Poznania.

Dane kontaktowe do firm organizujących MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek:

 1. FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 61 679 33 63, bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl, bokpoznan.fbserwis@budimex.plwww.fbserwis.pl.
 2. „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz ul. Północna 1, 61-719 Poznań, tel. 61 852 38 53,                                                                                            biuro@alkom.plwww.alkom.pl.
 3. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, tel. 61 853 08 13,15,                                                             sekretariat@odpady.poznan.pl, www.odpady.poznan.pl.

 

Prowadzenie MPSZOK (Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Informacje ogólne o MPSZOK dla mieszkańców zostaną zamieszczone na stronach internetowych Wykonawców oraz Związku (www.goap.org.pl). Ponadto, do publicznej wiadomości zostaną podane harmonogramy postoju MPSZOK w postaci przekazanych mieszkańcom ulotek oraz plakatów zawieszonych na terenie gmin.

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 30 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie
  do aptek),
 • odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych.

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji
  o zbiórce,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki),
 • odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów zielonych, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 • Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 • Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
  oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Prowadzenie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie w ramach poszczególnych części zamówienia, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, ich spis można znaleźć na stronie www.wif.poznan.ibip.pl  à  rejestry i ewidencje.

Aby apteka mogła zostać objęta odbiorem przeterminowanych leków musi podpisać z Wykonawcą umowę
oraz musi się znajdować w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór przeterminowanych leków z aptek jest bezpłatny i odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową odbiór ten może również nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu do firmy o wypełnieniu pojemnika, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pojemniki na przeterminowane leki zapewnia Wykonawca. Jeżeli w aptekach znajdują się już pojemniki, Wykonawca może je wykorzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem tego pojemnika.

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków zostanie dostarczony bezpośrednio obsługiwanym aptekom przez Wykonawcę – jest on tylko do wiadomości dla aptek, które podpisały umowę z Wykonawcą.

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać:

 • przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Nie wrzucamy:

 • zużytych igieł, strzykawek i opatrunków,
 • aerozoli, termometrów, glukometrów (odpady te można oddać do PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy mogą oddawać do aptek przeterminowane leki bezpłatnie.