Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

MPSZOK

Uwaga aktualne linki do harmonogramów odbioru odpadów z MPSZOK na 2018 znajdują się poniżej!
 

WYKAZ APTEK NA TERENIE ZM GOAP OBJĘTYCH ODBIOREM PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

Wykaz aptek na terenie ZM GOAP

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z MPSZOK w Poznaniu

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie Miasta Poznania

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu Miasta Poznania
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY OBORNIKI

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Oborniki

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Oborniki

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY CZERWONAK

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Czerwonak

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Czerwonak

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY MUROWANA GOŚLINA

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Murowana Goślina

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Murowana Goślina

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY POBIEDZISKA

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Pobiedziska

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Pobiedziska

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KOSTRZYN

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Kostrzyn

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Kostrzyn

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KLESZCZEWO

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Kleszczewo

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Kleszczewo

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY SWARZĘDZ

Harmonogram postojów MPSZOK na terenie gminy Swarzędz

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Swarzędz

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY BUK

Harmonogramy postoju MPSZOK 2019

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu gminy Buk

 

 

 

INFORMACJA WS. PROWADZENIA MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZORGANIZOWANIA PUNKTÓW
 ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW Z APTEK WRAZ Z ICH ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM

 

Związek Międzygminny „GOAP” rozstrzygnął przetarg na utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta Poznania oraz Gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Buk, w związku z czym zostały podpisane stosowne Umowy, które obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Powyższe usługi świadczone będą przez:

 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na terenie Miasta Poznania,
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na terenie Gminy Oborniki,
 3. EKO-TOM Turguła Spółka Jawna na terenie Gmin Murowana Goślina oraz Czerwonak,
 4. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. na terenie Gminy Pobiedziska,
 5. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz FBSerwis S.A. na terenie Gmin Swarzędz, Kleszczewo oraz Kostrzyn,
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie Gminy Buk.

Dane kontaktowe do firm organizujących PSZOK, MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek:

 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań,
  tel. 61 811 96 67, sekretariat@odpady.poznan.pl, www.odpady.poznan.pl.
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki,
  tel. 61 296 12 06, sekretariat@pgkim.info, www.pgkim.info.
 3. EKO-TOM Turguła Spółka Jawna ul. Poligonowa 1 Bolechowo, 62-005 Owińska, tel. 601 77 56 93, biuro@eko-tom.pl, www.eko-tom.pl.
 4. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, tel. 618 177 074, sekretariat@zk-pobiedziska.pl, www.zk-pobiedziska.pl.
 5. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz/Rabowice, tel. 61 817 34 21, spk@swarzedz.pl, www.spk.swarzedz.pl; FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 63 80, fbserwis@fbserwis.pl, www.fbserwis.pl.
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, tel. 618 140 171,
  biuro@zgk-buk.pl, www.zgk-buk.pl.

 

 1. Prowadzenie MPSZOK (Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 z czego minimalny czas postoju
w jednym miejscu wynosił będzie 30 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast
nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji
  o zbiórce,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne
  z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 • odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,
 • pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby odpadem objętym odbiorem w ramach działania MPSZOK.

 

 1. Prowadzenie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie na terenie danej Gminy, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, a ich spis można znaleźć na stronie www.wif.poznan.ibip.pl  à  rejestry i ewidencje.

Do pojemników na przeterminowane można wrzucać:

 • przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Nie wrzucamy:

 • zużytych igieł, strzykawek i opatrunków,
 • aerozoli, termometrów, glukometrów (odpady te można oddać do PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy mogą oddawać do aptek przeterminowane leki bezpłatnie.

Aby apteka mogła zostać objęta odbiorem przeterminowanych leków konieczne jest podpisanie z Wykonawcą odpowiedniej umowy oraz musi się ona znajdować w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Poznaniu. Odbiór przeterminowanych leków z aptek jest bezpłatny i odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową odbiór ten może również nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu do firmy o wypełnieniu pojemnika, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pojemniki na przeterminowane leki zapewnia Wykonawca. Jeżeli w aptekach znajdują się już pojemniki, Wykonawca może je wykorzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem tego pojemnika.

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków zostanie dostarczony bezpośrednio obsługiwanym aptekom
przez Wykonawcę – jest on tylko do wiadomości aptek, które podpisały umowę z Wykonawcą.