- zm goap - http://www.goap.org.pl -

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Dotyczy właścicieli nieruchmości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy.

 

 

Dotyczy nieruchmości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

tabela [1]