Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Ogłoszono przetarg na obsługę 12 sektorów

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 25 marca br. ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 12 sektorach zamieszkanych przez blisko 500 tys. osób. Termin składania ofert upłynie 6 maja br.
Przetarg obejmuje 6 sektorów poznańskich: I Poznań Grunwald, II Poznań Jeżyce, III Poznań Piątkowo, VI Poznań Rataje, IX Poznań Stare Miasto i X Poznań Wilda-Dębiec, w których w pierwszym przetargu wybrano konsorcjum FB Serwis jednak po rozpatrzeniu odwołań wyniki unieważniono oraz 6 sektorów w gminach: Buk, Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska i Oborniki, w których pierwszy przetarg prawomocnie rozstrzygnięto. Podpisane z wykonawcami umowy wygasają z końcem 2014r. Konieczne jest więc rozpisanie nowego przetargu. Zdecydowano przygotować wspólny przetarg, w którego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniono uwagi i wnioski wynikające z dialogu technicznego przeprowadzonego z zainteresowanymi firmami oraz konsultacji społecznych nad propozycjami zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Przede wszystkim zdecydowano, że firmy wyłonione w przetargu będą świadczyć usługi do 31 grudnia 2017 r. Postanowiono także odejść od stosowanego dotychczas  wynagrodzenia ryczałtowego i zastąpić je płatnościami za rzeczywistą ilość odebranych odpadów poszczególnych frakcji, a więc inne stawki będą obowiązywać za odbiór odpadów zmieszanych, a inne za zielone i zebrane selektywnie.
W SIWZ uwzględniono także konieczność odbierania odpadów wielkogabarytowych i problemowych a nawet choinek. Utrzymano konieczność wdrożenia przez wykonawców systemu monitoringu. Będą oni mieli 16 tygodni od chwili podpisania umowy na przejęcie obsługi danego sektora. Jednocześnie zobowiązano ich do odpowiednio wcześniejszego dostarczenia pojemników zgodnie z harmonogramami uwzględniającymi dotychczasowe terminy odbioru odpadów od mieszkańców. Wyeliminuje to przypadki wielodniowego pozostawania niektórych nieruchomości bez pojemników. Po dyskusji z wykonawcami i uzyskaniu potwierdzenia, że nie będzie to miało wpływu na koszty systemu, postanowiono, że pojemniki i worki dostarczane przez firmy mieszkańcom będą w barwach właściwych do gromadzonych w nich frakcji odpadów. Na kolorowych pojemnikach umieszczone zostaną także napisy.  

25.03.2014r.