Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

ODDAJ ODPADY

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypomina, iż odpady komunalne zbierane selektywnie w systemie workowym, należy gromadzić jedynie w workach zaakceptowanych  przez Związek Międzygminny, których dystrybucją zajmują się, w poszczególnych sektorach aglomeracji poznańskiej, firmy odbierające odpady komunalne wyłonione w wyniku postępowań przetargowych. Pierwsze worki na odpady selektywne wraz z kodami kreskowymi, instrukcją ich naklejania na worki i harmonogramem odbioru odpadów stanowią tzw. pakiet startowy, który otrzymują właściciele nieruchomości gromadzący odpady w sposób selektywny zaraz po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejne worki, właściciele nieruchomości powinni otrzymywać w dniu odbioru zapełnionych worków w systemie wymiennym, tzn. ile worków zostało odebranych przez firmę odbierającą odpady, tyle firma winna pozostawić. Ilość kodów kreskowych jest monitorowana przez firmę, która gwarantuje ich dostarczenie w terminie 6 dni roboczych od dnia ich wyczerpania.

Każdy brak dostarczenia wystarczającej ilości worków i kodów kreskowych lub niedostarczenia ich wcale należy niezwłocznie zgłaszać do Związku Międzygminnego za pośrednictwem delegatur Biura Obsługi Klienta, Sekretariatu Biura Związku Międzygminnego, infolinii miejskiej „Kontakt”, adresu e-mail: bok@goap.org.pl.

OZNAKOWANIE WORKÓW

Obowiązki firm odbierających odpady:

Firma odbierająca odpady dostarcza do nieruchomości tzw. pakiet startowy obejmujący:

  1. min. 2 worki dla każdej frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady zielone);

  2. zestaw kodów kreskowych w ilości minimum:

  3. 16 szt. papier i makulatura;

  4. 16 szt. tworzywa sztuczne;

  5. 16 szt. szkło;

  6. 16 szt. odpady zielone.

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać: nadruk zawierający logo ZM „GOAP”, szczegółową informację o przeznaczeniu worka oraz miejsce na kod kreskowy.

Ponadto firma zobowiązana jest do dostarczenia instrukcji oklejania worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Instrukcja powinna być dostarczona wraz z pakietem startowym.

Firma w sposób ciągły monitoruje ilość wykorzystanych kodów kreskowych przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzyma nowe kody w przypadku odnotowania ich wyczerpania (w terminie 6 dni roboczych).

Uwaga!

Kody kreskowe zawierają ciąg numerów: numer identyfikujący firmę odbierającą odpady, numer identyfikujący frakcję odpadów (tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zielone), numer seryjny i cyfrę kontrolną. Kody kreskowe są skanowane przez firmę, by przekazywać w ten sposób informacje do ZM „GOAP” dotyczące ilości i rodzaju odebranych odpadów gromadzonych selektywnie.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest okleić worki do selektywnej zbiórki odpadów, które otrzymał od firmy odbierającej odpady zgodnie z instrukcją oklejania.

KOLORYSTYKA STOSOWANYCH WORKÓW

Obowiązki firm odbierających odpady:

Kolorystka dostarczanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinna być zgodna z określonymi w Regulaminie kolorami dla poszczególnych frakcji odpadów:

  • TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty;

  • PAPIER – kolor niebieski;

  • SZKŁO BIAŁE i KOLOROWE – kolor zielony;

  • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  – kolor brązowy.

Firma odbierająca odpady dostarcza worki z przeznaczeniem na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych nie rzadziej niż:

raz na cztery tygodnie:

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów oraz gromadzenia odpowiedniej frakcji odpadów w workach do tego przeznaczonych, zgodnie z ustaloną kolorystyką.

Uwaga!

Poza okresem wegetacyjnym (od 1 grudnia do 31 marca każdego roku) odpady ulegające biodegradacji należy zagospodarowywać w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do PSZOK. Szczegółowy wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na stronie internetowej: http://www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-po-1-lipca-br/gratowoz-harmonogram-odbioru-odpadow/pszok/.