Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Obsługa imprez masowych

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  aktualnie nie świadczy usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z imprez masowych organizowanych na terenie działania Związku. Decyzja taka podyktowana jest faktem, iż w obecnie funkcjonującym systemie organizator imprezy musiałby składać do Biura Związku, Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto deklaracja w części C.2 dla nieruchomości niezamieszkałych uwzględnia minimum dwa odbiory odpadów w miesiącu, natomiast odbiór odpadów z organizowanych imprez, ze względu na krótki czas trwania odbywa się z reguły jeden raz. Należy również zaznaczyć, iż uregulowanie gospodarki odpadami w tym zakresie wiąże się ze stworzeniem uchwały określającej rodzaj dodatkowej usługi, zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.
Mając powyższe na uwadze Dział Gospodarki Komunalnej stoi na stanowisku, iż organizator imprezy powinien zapewnić odbiór odpadów komunalnych poprzez wybór firmy posiadającej wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez  Związek Międzygminny. Dane dotyczące prowadzonego rejestru działalności regulowanej oraz wykaz wszystkich firm do niego wpisanych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Międzygminnego w zakładce: „firmy odbierające odpady”. W związku z tym odbiór odpadów komunalnych z imprez masowych będzie odbywał się na zasadzie zawarcia umowy cywilno-prawnej między organizatorem imprezy a podmiotem wpisanym do rejestru wybranym przez organizatora.