2020-02-05

Informacja o pracy oddziałów Biura Obsługi Klienta (delegatur)

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż delegatura w Kostrzynie od dnia 2 lutego 2020 r. będzie do odwołania czynna tylko we wtorki w czwartki.

Delegatura ZM GOAP w Buku w dniach 24 lutego 2020 r. - 3 marca 2020 r. będzie nieczynna. 

Więcej…
2020-02-04

PSZOK, MPSZOK - gmina Oborniki

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetarg na utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (MSZOK) na terenie Gminy Oborniki.

Więcej…
2020-01-17

Informacja

ZM GOAP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Puntów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady na PSZOK mogą być dostarczane tylko pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego "dopuszczalna masa całkowita oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem".

Więcej…