Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomiliśmy aplikację umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna, można ja pobrać ze sklepów AppStore oraz Google Play.

Oferuje szereg przyjaznych rozwiązań dla mieszkańców, takich jak dane teleadresowe PSZOK (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) wraz z możliwością wyznaczenia trasy, wiadomości, gdzie pojawiają się również pilne komunikaty, a także informacje, jak prawidłowo segregować odpady wraz z wyszukiwarką, Dodatkowo można dowiedzieć się, jak postępować z nietypowymi odpadami, takimi jak: przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zakładka „Kontakt” umożliwia zgłoszenie nieprawidłowości związanych ze świadczonymi usługami. Właściciele kilku nieruchomości mogą dodać więcej adresów
i obserwować harmonogramy dla nich wszystkich.