Związek Międzygminny "GOAP" przypomina, że w miesiącach styczeń i luty prowadzona jest zbiórka odpadów ulegających biodegradacji - drzewek świątecznych. Odpady te odbierane są tylko z nieruchomości zamieszkanych w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów dla danej nieruchomości. Choinki należy pozostawiać przed nieruchomością (zabudowa jednorodzinna) lub przy/w miejscu gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna) w terminach wskazanych w harmonogramie. Choinki odbierane są raz w miesiącu styczniu, raz w miesiącu lutym. Pamiętajmy, że choinki powinny być bez ziemi i doniczek. Odbiór choinek realizowany jest w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.