W weekend 1-3 marca Związek Międzygminny był jednym z uczestników na Targach Edukacyjnych odbywających się na terenie MTP. W tegorocznej edycji uczestniczyło prawie 200 wystawców, którzy z inwencją, pomysłem i dużym zaangażowaniem prezentowali swoją ofertę edukacyjną.

Razem z towarzyszącymi Targom Edukacyjnym Poznańskimi Targami Książki tereny MTP w dniach 1-3 marca odwiedziło ponad 54 tysiące osób. Była to rekordowa frekwencja w historii tych targów.

Naszym celem było pokazanie ZM GOAP nie tylko jako organizatora systemu gospodarki odpadami, ale także jako Edukatora w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej służącej promowaniu zachowań sprzyjających ochronie przyrody.

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy duży wybór konkursów i zadań związanych z tematyką odpadową. Najmłodsi mogli także skorzystać z możliwości rozwijania swoich zdolności plastycznych z wykorzystaniem materiałów ekologicznych oraz odpadów. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
W naszej ofercie skierowanej do przedstawicieli oświaty znalazły się m.in. Ekolekcje, dzięki którym dzieci w ramach specjalnie prowadzonych zajęć z prawidłowej segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami poznają podstawowe definicje, uczą się określać rodzaje odpadów oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu, a także, jak wykorzystywać rzeczy zanim staną się odpadem.