Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się odbiorem drzewek świątecznych z terenu nieruchomości zamieszkałych, ZM GOAP informuje, że odbiorowi podlegają tylko drzewa żywe, której należy wystawiać przed teren nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne) lub przy miejscu gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna). Przypominamy, że wystawione drzewka świąteczne muszą być pozbawione ziemi i doniczki. Te należy przekazywać w ramach odpadów komunalnych w odpowiednim pojemniku lub worku. Choinki w doniczce oraz z ziemią nie zostaną odebrane. Świąteczne drzewko można też wrzucić
do pojemników na odpady biodegradowalne (dla nieruchomości wielorodzinnych pojemnika na odpady zielone), jednakże koniecznie trzeba je rozdrobnić