Informacja prasowa
Poznań, 20.02.2019 r.

Rekordowa frekwencja, wysoki poziom przysłanych prac, ciekawe pomysły i duży progres w zakresie wiedzy ekologicznej uczestników, tak w skrócie można podsumować II edycję konkursu ekologiczno-edukacyjnego EduPak Polska. Powodów do satysfakcji jest jednak o wiele więcej.


Celem konkursu było zwiększenie świadomości w zakresie segregacji i recyklingu opakowań szklanych, w tym także poprzez poznanie i wdrożenie zasad Zero Waste. Zdaniem Gabrieli Wojciechowskiej z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, II edycja EduPak Polska pokazała wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności ponownego wykorzystania opakowań szklanych, a także segregowania butelek i słoików w celu recyklingu. „Oceniający byli pod wrażeniem przemyślanych działań uczniów, a także ich kreatywności. Zachęca to do kontynuowania konkursu” – twierdzi Gabriela Wojciechowska, która była jednym z członków jury.

Ponad dwustu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wielkopolski, udowodniło, że chcieć znaczy móc. Efekty w postaci rysunków, plakatów, przedmiotów użytkowychz opakowań szklanych oraz filmów można było oglądać podczas wystawy konkursowej, która odbyła się na Targach Glass w Poznaniu. Tam też miały miejsce obrady Jury, podczas których wyłoniono wyróżnionych, laureatów i zwycięzców.Wybór nie był łatwy, a najlepiej wiedzą to sami oceniający. „Pomysły, jakie zaprezentowały dziecii młodzież przerosły moje oczekiwania. W pamięci szczególnie zapadły mi prace przedszkolaków,w których dzieci wykorzystały inne odpady do stworzenia swojego dzieła. Na pochwałę zasługuje także praca nauczycielek” – twierdzi Jagoda Jagiełło ze Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Jurorzy podkreślali także, że dzięki konkursowi można z nadzieją spoglądać w przyszłość. „Patrząc na tegoroczne prace widać, że to pokolenie, od którego za chwilę będzie zależał los naszej planety, rozumie, iż małe zmiany i dobre wybory dokonywane na co dzień przez każdego z nas, mają wpływ na ograniczenie odpadów w globalnej skali” – wskazuje Marta Jankowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Natomiast zdaniem Hanny Zdrojewskiej z Targów Glass, konkurs nie tylko zachęca do segregacjii recykling szkła, ale też inspiruje do dawania opakowaniom szklanym „drugiego życia”. „Cieszymy się, że jako organizatorzy Targów Glass mogliśmy wesprzeć ten projekt” – podkreśla Hanna Zdrojewska.Przewodnicząca jury Barbara Maciałczyk z Friends of Glass Polska, a jednocześnie organizatorka EduPak Polska, podsumowując zwraca uwagę, że konkurs pokazuje, jak poprzez zabawę można edukować i zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska. „Uczmy i pomagajmy w codziennych wyborach produktów w zdrowych opakowaniach szklanych. Dzięki naszemu konkursowi, dzieci i młodzież mogły połączyć przyjemne z pożytecznym i o to nam chodziło. Mamy nadzieję, że pozytywne postawy i nawyki nabyte podczas konkursowych przygotowań zostaną z uczestnikami na stałe.” – dodaje Barbara Maciałczyk.