Aktualności

Delegatury ZM GOAP w Czerwonaku oraz na ul. 3 Maja 46 w Poznaniu w dniu 18 lipca 2019 r. będą nieczynne.

Delegatura ZM GOAP w Buku w dniach od 8 do 19 lipca br. będzie czynna tylko we wtorki (godzina otwarcia pozostaje bez zmian).

Delegatura w Murowanej Goślinie w dniach od 8 do 19 lipca br. będzie czynna w poniedziałek i środę (godziny otwarcia pozostają bez zmian).

W dniach od 10 do 14 czerwca 2019 roku VW Poznań zorganizował akcję edukacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ograniczenia ilości odpadów plastikowych 🥤🧴oraz prawidłowego postępowania z odpadami. Partnerami akcji byli ZM GOAP oraz SUEZ Zachód Sp. z o.o.

5 czerwca to Światowy Dzień Środowiska ustanowiony przez ONZ i obchodzony w ponad 100 krajach. 🇺🇳 Pamiętajmy, że starania o czyste środowisko można zacząć już w swoim domu np. ograniczając produkcję odpadów.

🌍🏡 Doktoranci z Akademii Górniczo Hutniczej opracowali 👉kalkulator, który pozwala obliczyć, ile odpadów powstaje w naszych gospodarstwach domowych.

1 czerwca ZM GOAP wziął udział w festynie z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na stadionie miejskim w Buku.

Były dmuchane zamki, wielkie bańki mydlane i malowanie twarzy, występy przedszkolaków, przedstawienie teatralne, warsztaty naukowe, konkursy plastyczne, pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego, turniej piłki plażowej, nożnej i ręcznej dziewczynek i chłopców, a nawet mecz piłkarski Rodzice-Dzieci! 🤾‍♀️🤹‍♂️🤾‍♂️

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Miasto i Gmina Swarzędz oraz Gmina Czerwonak podpisały 30 maja Listy Intencyjne dotyczące współpracy w zakresie kontroli nieruchomości.

Zgodnie z ich postanowieniami Zespół Kontroli ZM GOAP oraz Strażnicy Miejscy/Gminni będą prowadzić wspólne kontrole na terenie Gminy Swarzędz i Gminy Czerwonak w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 🗑♻️🚮