Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że zmianie ulega lokalizacja Delegatury w Murowanej Goślinie. Od dnia 23 września 2019 r. Delegatura mieścić się będzie w budynku Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16.

Zmianie ulegają również godziny pracy Delegatury, która czynna będzie w:
Poniedziałki, w godzinach 9:00 - 17:00
Wtorki-środy, w godzinach 7:30-15:30