Związek Międzygminny GOAP informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym żadne z kont bankowych ZM GOAP nie figuruje na „białej liście”.
Informujemy również, iż pobierana przez Związek opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na podstawie złożonych deklaracji i nie należy jej opłacać w systemie podzielonej płatności (split payment), który dotyczy tylko płatności za FV.