Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ogłasza konsultacje społeczne (16.12.2019 r. – 31.01.2020 r.)

Przedmiot: 

Przedmiotem konsultacji społecznych będą projekty aktów prawa miejscowego:

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" tzw. Regulamin (Projekt regulaminu do konsultacji [PDF 732kB])
  • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. Uchwała szczegółowa (Projekt uchwały szczegółowej do konsultacji [PDF 500kB])

Cel:

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność dostosowania uchwał Związku do nowych regulacji prawnych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych, uwag oraz propozycji zmian do ww. projektów i będą prowadzone w terminie od 16 grudnia do 31 stycznia 2020 r.

Zasięg i forma:  

Konsultacje przeprowadzone będą wśród:

  1. Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników Związku poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej; dodatkowo prosimy, aby właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wypełnili ankietę znajdującą się na karcie konsultacyjnej;
  2. Wybranych spośród właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, grup docelowych (przedstawicieli Rad Gmin, Spółdzielni, Wspólnot, Zarządców nieruchomości) poprzez przeprowadzenie 20 grudnia 2019 r. debaty konsultacyjnej.

Zgłaszanie uwag i opinii:

Uwagi i opinie należy składać na karcie konsultacyjnej/ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej http://www.goap.org.pl/images/aktualnosci/201912/Załącznik_nr_1_-_Karta_konsultacyjna_ankieta.docx.

Wypełnioną kartę konsultacyjną/ankietę należy przesłać:

  1. pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań lub,
  2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w terminie od 16 grudnia do 31 stycznia 2020 r.

W przypadku przesłania karty konsultacyjnej/ankiety pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronie internetowej ZM GOAP nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – karta konsultacyjna/ankieta [DOCX 60kB]