Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. ujemnymi temperaturami, mogą wystąpić przejściowe problemy z odbiorem bioodpadów wynikające z przymarzania odpadów ulegających biodegradacji do pojemników. Pojemniki mogą nie być opróżniane w całości, bowiem wydobycie przymarzniętych odpadów z pojemników mogłoby prowadzić do ich uszkodzenia.

Sytuacja powinna unormować się wraz ze wzrostem temperatury.