Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta Poznania oraz Gminy Oborniki, w związku z czym zostały podpisane stosowne Umowy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku. 

Powyższe usługi świadczone będą przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na terenie Miasta Poznania oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na terenie Gminy Oborniki.

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 20 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją, jakie odpady przyjmuje MPSZOK oraz harmonogramami na 2021 rok oraz wykazem aptek, w których można oddać przeterminowane leki w Poznaniu i gminie Oborniki.

Informacje dot. pozostałych gmin zostaną sukcesywnie zamieszczane po rozstrzygnięciu postepowań przetargowych.