Drodzy Mieszkańcy,

Udostępniliśmy dla Państwa harmonogramy Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk i Swarzędza na 2021 rok wraz z wykazem aptek, w których można oddać przeterminowane leki na terenie danej gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją, jakie odpady przyjmuje MPSZOK.

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta Poznania oraz Gmin: Buk, Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, w związku z czym zostały podpisane stosowne Umowy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku.

Powyższe usługi świadczone będą przez:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na terenie Miasta Poznania oraz Gmin: Buk, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na terenie Gminy Oborniki.

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 20 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.