Od stycznia 2022 roku Miasto Poznań rezygnuje z członkostwa w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP). Taką decyzję podjęła Rada Miasta Poznania 9 marca 2021 r.

Od 2013 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) zarządza gospodarką odpadami komunalnymi na terenie aglomeracji poznańskiej. W jego kompetencjach leży organizacja systemu, kontrola odbioru i zagospodarowania odpadów oraz edukowanie mieszkańców. Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z decyzją Radnych Miasta Poznania skład Związku pomniejszy się o Miasto Poznań – Do końca tego roku system gospodarki odpadami na terenie całej aglomeracji będzie funkcjonował bez zmian. Z całą odpowiedzialnością możemy zapewnić mieszkańców wszystkich gmin członkowskich, że usługa odbioru odpadów będzie nadal świadczona zgodnie z przyjętymi harmonogramami, PSZOK i MPSZOK funkcjonować będą na obecnych zasadach, a pomoc mieszkańcom będzie świadczona z dotychczasowym zaangażowaniem – mówi Andrzej Springer, Dyrektor Biura ZM GOAP.

pdfKomunikat prasowy174.52 KB