Szanowni Państwo,

zważywszy na nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje o wprowadzeniu profilaktycznych środków ostrożności podczas obsługi klientów w PSZOK i MPSZOK na terenie aglomeracji poznańskiej.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a tym samym wprowadzonych zasad bezpieczeństwa w kraju informujemy, że wszyscy pracownicy obsługi PSZOK oraz MPSZOK zostali poinstruowani w zakresie zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Na chwilę obecną dni otwarcia oraz godziny funkcjonowania PSZOK pozostają bez zmian, odbiór odpadów przez MPSZOK oraz przeterminowanych leków z aptek przebiega zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami.

Jednocześnie podczas korzystania z usług świadczonych przez PSZOK i MPSZOK, Związek Międzygminny zwraca się z prośbą o zachowanie odstępu min. 2 m od innych osób, zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, a także stosowania się do wydawanych przez pracowników obsługi PSZOK i MPSZOK instrukcji. Nierespektowanie ww. zasad stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK i MPSZOK.

Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów zastosowano ograniczenia w ilości osób jednocześnie przebywających na terenie PSZOK, które prezentuje poniższa tabela. Prosimy o przestrzeganie wskazanych przez ZM GOAP zaleceń.

Lp.

Adres PSZOK

Godziny otwarcia

Główne zalecenia dot. ograniczenia ilości klientów jednocześnie przebywających na terenie PSZOK

 

1.

Rabowice, ul. Świerkowa 17

- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do jednego samochodu na placu,
- klienci dostarczający odpady na PSZOK są obsługiwani przez pracowników tylko na zewnątrz.

 
 

2.

Oborniki, ul. Lipowa 19

- w poniedziałki i środy w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 10:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do nie więcej niż dwóch samochodów na placu,
- klienci dostarczający odpady na PSZOK są obsługiwani przez pracowników tylko na zewnątrz (nie jak dotychczas w budynku portierni),
- ograniczenie możliwości przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych.

 

3.

Bolechowo, ul. Poligonowa 1a

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do jednego samochodu na placu,
- klienci dostarczający odpady na PSZOK są obsługiwani przez pracowników tylko na zewnątrz.

 

4.

Buk, ul. Przemysłowa 10

- we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do jednego samochodu na placu,
- klienci dostarczający odpady na PSZOK są obsługiwani przez pracowników tylko na zewnątrz (nie jak dotychczas w budynku portierni),
- ograniczenie możliwości przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych.

 

5.

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do nie więcej niż dwóch samochodów na placu,
- ograniczenie możliwość przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych,
- obsługa klienta zewnętrznego na terenie PSZOK realizowana jest za pomocą interkomów (urządzenie komunikacyjne),
- wypełnione przez klientów oświadczenia składane są jedynie przez skrzynki podawcze.

 

6.

Poznań, ul. Wrzesińska 12

- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie do nie więcej niż dwóch samochodów na placu,
- ograniczenie możliwość przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych,
- obsługa klienta zewnętrznego na PSZOK realizowana jest za pomocą interkomów (urządzenie komunikacyjne),
- wypełnione przez klientów oświadczenia składane są jedynie przez skrzynki podawcze.

 

7.

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1

- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do nie więcej niż dwóch samochodów na placu,
- ograniczenie możliwość przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych,
- obsługa klienta zewnętrznego na terenie PSZOK realizowana jest za pomocą interkomów (urządzenie komunikacyjne),
- wypełnione przez klientów oświadczenia składane są jedynie przez skrzynki podawcze.

 

8.

Borówko (na terenie składowiska odpadów)

- w czwartki w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 8:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

- ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie do nie więcej niż dwóch samochodów na placu,
- ograniczenie możliwości przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych.