1-3 marca 2019 r. - Targi Edukacyjne

W weekend 1-3 marca Związek Międzygminny gościł na Targach Edukacyjnych odbywających się na terenie MTP. W tegorocznej edycji uczestniczyło około 200 wystawców, którzy z inwencją oraz dużym zaangażowaniem prezentowali swoją ofertę edukacyjną. Naszym celem było zaprezentowanie ZM GOAP nie tylko jako organizatora systemu gospodarki odpadami, ale także jako Edukatora w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konkursy oraz zadania związane z tematyką odpadową. Najmłodsi mogli także rozwijać swoje zdolności plastyczne podczas warsztatów recyklingowych.
W ofercie ZM GOAP skierowanej do przedstawicieli oświaty znalazły się m.in. Ekolekcje, dzięki którym uczniowie w ramach zajęć z prawidłowej segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami poznają podstawowe definicje, uczą się określać rodzaje odpadów oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu, a także, jak wykorzystywać rzeczy zanim staną się odpadem.

11 maja 2019 r. – Akcja sprzątania Lasu Tuleckiego

Akcja zorganizowana została przez Urząd Gminy Kleszczewo wraz z Radą Sołectwa wsi Tulce, Nadleśnictwem Babki oraz Kołem Łowieckim nr 9 DIANA. Związek Międzygminny w ramach wydarzenia przygotował stoisko edukacyjne. Uczestnicy mogli uzyskać odpowiedź na wszelkie wątpliwości związane z gospodarką odpadami. Dla najmłodszych zorganizowano także konkursy i zabawy związane z tematyką odpadową. 

26 maja 2019 r. – Kindernalia 2019

GOAP podczas Kindernaliów zorganizował stoisko w Strefie Małego Ekologa. Pracownicy Działu Edukacji i Promocji uczyli dzieci praktycznej segregacji odpadów, zgniatania metalowych i plastikowych odpadów przy pomocy specjalnej zgniatarki, rozwiązywali zagadki, quizy i krzyżówki z zakresu edukacji ekologicznej oraz tworzyli zabawki z materiałów recyklingowych. Na wszystkich uczestników czekały również konkursy z nagrodami.

1 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka w Buku

1 czerwca ZM GOAP wziął udział w festynie z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na stadionie miejskim w Buku. Na wspólnym stoisku GOAP-u i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku uczyliśmy dzieci zasad poprawnej segregacji odpadów. 

6 czerwca 2019 r. – Seminarium Edukacji Ekologicznej 

ZM GOAP wziął udział w XII Poznańskim Seminarium Edukacji Ekologicznej, organizowanym przez Agencję Informacji i Ochrony Środowiska, które odbyło się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Zespół Edukacji i Promocji na potrzebę ww. seminarium przygotował prezentację multimedialną oraz przekazał materiały promocyjne w postaci książeczek edukacyjnych oraz ulotek dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto ZM GOAP zachęcał nauczycieli do promowania postaw ekologicznych i zasad poprawnej segregacji odpadów już od najmłodszych lat.

10 – 14 czerwca 2019 r. – Akcja edukacyjna „Nie damy się plastikowi”z VW Poznań i SUEZ 

VW Poznań przeprowadził akcję edukacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na konieczność ograniczenia ilości odpadów plastikowych oraz prawidłowego postępowania z odpadami. Partnerami akcji byli ZM GOAP oraz SUEZ Zachód Sp. z o.o. Na terenie fabryki VW Poznań zorganizowano stanowiska edukacyjne, gdzie pracownicy firmy mogli dowiedzieć się w jaki sposób prawidłowo segregować odpady, wyznaczono także specjalne miejsca do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych. Na zakończenie akcji odpady plastikowe zbelowano i ustawiono przy wejściu do zakładu, natomiast nakrętki z butelek plastikowych zostały przekazane na cele charytatywne. Zespół Edukacji i Promocji czynnie uczestniczył w przygotowaniach do ww.  akcji. Pod koniec marca br. opracował konspekt wydarzenia oraz sformułował hasło przewodnie. Dodatkowo sporządził umowę partnerską, która regulowała ogólne zasady i warunki współpracy pomiędzy Organizatorem (VW Poznań) a Partnerami (ZM GOAP i SUEZ). 

10 lipca-14 sierpnia 2019 r.-Lato na Targach 2019 r.

Lato na Targach to cykl wydarzeń edukacyjnych dla dzieci realizowany we współpraca z Urzędem Miasta Poznania. ZM GOAP przygotował zajęcia, podczas których najmłodsi:

  • uczyli się jak prawidłowo segregować odpady,
  • grali w „Segregacja na czas” – grę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • rozwiązywali zagadki, quizy oraz krzyżówki dotyczące zasad segregacji odpadów, 
  • uczestniczyli w plastycznych warsztatów recyklingowych.

14 września 2019 r.-Poznańskie Dni Energii

Poznańskie Dni Energii to cykliczna impreza organizowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania. ZM GOAP włączył się w akcję WFOŚ pt. „Prawidłowo segregujesz-drzewko otrzymujesz” dostarczając pojemniki na przeterminowane leki, zużyte baterie oraz świetlówki.

20 września 2019 r.-„Sprzątanie Świata – Polska 2019”

W dniu 20 września 2019 r. ZM GOAP wziął udział w 26. akcji proekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska 2019”, organizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Tegorocznym hasłem akcji było: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” 

W sprzątaniu świata udział wzięło ok.  40 pracowników, którzy porządkowali lasek wokół pętli Miłostowo. Podczas akcji zebrano 30 worków odpadów, głównie szkła, metalowych puszek, papieru oraz odpadów niebezpiecznych, m. in. baterii.

21 września 2019 r. - Festyn rodzinno-sportowy w Szkole Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego w Poznaniu 

ZM GOAP gościł na festynie rodzinno-sportowym w szkole podstawowej na Starołęce. Podczas imprezy dzieci uczyły się jak prawidłowo segregować odpady, sprawdzały działanie zgniatarki do butelek oraz głowiły się nad ekologicznymi łamigłówkami. W trakcie festynu Zespół Edukacji i Promocji rozdawał także ulotki na temat zasad segregacji oraz promował aplikację mobilną WYWOZIK GOAP.

28 września 2019 r. -XI Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2019 

W ostatnich dniach września odbył się XI Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2019.  Na stoisku ZM GOAP można było zagrać w grę „Przygody w obronie przyrody” oraz zmierzyć się z segregacją na czas. Dla dorosłych przygotowano ulotki dotyczące selektywnej zbiórki.

12 października 2019 r.- Piknik sąsiedzki na Cytadeli organizowany przez Radę Osiedla Stare Winogrady

ZM GOAP po raz pierwszy gościł na pikniku zorganizowanym przez Radę Osiedla Stare Winogrady. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców. Podczas wydarzenia pracownicy rozwiewali wątpliwości mieszkańców związane z selektywną zbiórką odpadów oraz zorganizowali kącik z eko zabawami dla dzieci.

11 -12 października 2019 r. -Targi Zero Wast 

Targi Zero Wast, które po raz pierwszy odbyły się w Poznaniu stanowiły nie tylko okazję do wymiany doświadczeń z osobami na co dzień zaangażowanymi w nurt „zero odpadów”. Stoisko ZM GOPA odwiedziło także sporo mieszkańców, którzy chcieli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich kwestie. Najwięcej pytań dotyczyło zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Na potrzeby wydarzenia Zespół Edukacji i Promocji przygotował stoisko edukacyjne oraz prezentację multimedialną „Gospodarowanie odpadami w Poznaniu- wizje, cele, wyzwania”, która została zaprezentowana w panelu wykładowym.

Listopad 2019 r.-XX Edycja konkursu Puchar recyklingu

ZM GOAP został laureatem Pucharu Recyklingu w kategorii „GOZpodarna Wielkopolska”. Organizowany od 1999 roku przez „Przegląd komunalny” konkurs nagradza podmioty, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Zespół Edukacji i Promocji w ramach swoich działań przygotował dokumentację niezbędną do wzięcia udziału w konkursie. 

19 listopada - III edycja EduPak Polska

ZM GOAP włączył się w obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów i objął patronatem projekt edukacyjno-ekologiczny EduPak Polska 2019/2020. Podczas konferencji połączonej z warsztatami blisko 150 nauczycieli wcieliło się w role uczniów i wysłuchało prelekcji przygotowanej przez Zespół Edukacji i Promocji pt. System gospodarki odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej. Segregacja – co, gdzie i jak? 

6-8 grudnia 2019 r.-Patronat nad premierą spektaklu Anhelli w Teatrze Wielkim

GOAP objął patronatem premierę eko-opery „Anhelli”. W ramach współpracy z Teatrem Wielkim podczas spektakli ZM GOAP edukował widzów rozdając ulotki informacyjne oraz odpowiadał na ich pytania na stoisku. Ponadto w trakcie spektakli na 16 ekranach wewnątrz Teatru emitowane były spoty reklamowe na temat segregacji oraz informacje o GOAP-ie, zaś na stronie Teatru umieszczony został banner promujący selektywną zbiórkę.  Premierę widowiska poprzedziła wspólna kampania promocyjna GOAP-u oraz Teatru Wielkiego w mediach społecznościowych. Zespół Edukacji i Promocji w ramach swoich zadań przygotował umowę sponsorką oraz materiały, które zostały przekazane do Działu Marketingu Opery.