Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Związku Międzygminnego GOAP