Co to jest PSZOK?

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK?

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie można oddawać:

nieruchomości zamieszkane nieruchomości niezamieszkane (w tym ROD)
działki rekreacyjne
 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony (limit: 4 opony w 2020 r., 8 opon/rok –od 2021 r.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 • niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • odpady niebezpieczne (tj. przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe)
 • igły
 • strzykawki
 • glukometry itp.
 • odzież i tekstylia
 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady, ale w limicie rocznym wynoszącym 24 szt. 120-litrowych worków
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg

 

 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (limit roczny tych odpadów 100 kg na właściciela nieruchomości)
 • zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (limit: 4 opony w 2020 r., 8 opon/rok –od 2021 r.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowalnych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy – limit roczny tych odpadów wynosi 100 kg na właściciela nieruchomości)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

Do PSZOK nie oddajemy:

 • zmieszanych odpadów komunalnych; 
 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 
 • sprzętu budowlanego; 
 • zmieszanych odpadów budowlanych;
 • urządzeń przemysłowych;
 • odpadów poprodukcyjnych;
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butli gazowych;
 • papy; 
 • okien plastikowych;
 • gaśnic,
 • waty szklanej.

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie Związku

Adres

Godziny otwarcia PSZOK

Wykonawca

Telefon

Rabowice, ul. Świerkowa 17

- od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00  

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.; FBSerwis S.A.

61 817 34 21
695 980 352

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:30

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.

61 833 22 12

Poznań, ul. Wrzesińska 12

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:30

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.

61 611 08 11

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 20:00
- w soboty od 7:00 do 14:30

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.

61 811 96 67

Oborniki, ul. Lipowa 19

- w poniedziałki, środy, piątki od 7:00 - 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

61 29 61 206

Bolechowo, ul. Poligonowa 1a

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00

EKO-TOM Turguła Spółka Jawna 607 414 414

Buk, ul. Przemysłowa 10

- we wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 61 835 94 89
61 835 94 99
Borówko (na terenie składowiska odpadów)

- we wtorki i środy w godzinach: od 7:00 do 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:00

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 61 817 70 31

Do pobrania:

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK - oświadczenie właściciela, najemcy
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK - oświadczenie zlecenia transportu
Załącznik nr 3 do Regulaminu PSZOK - wzór formularza przyjęcia odpadów metali

nowe_zdjecia_pszok_1
nowe_zdjecia_pszok_2
nowe_zdjecia_pszok_3
nowe_zdjecia_pszok_4