Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), z terenu ZM GOAP.

ROD ZALICZAMY DO NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH

Zgodnie z ustawą, ROD-y zostały zaklasyfikowane do nieruchomości niezamieszkanych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nowe przepisy dają właścicielowi ROD możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie w odpowiednie pojemniki – to obowiązki, które muszą spełnić właściciele ROD, niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru.

Nowy druk deklaracji jest już dostępny tutaj.

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZM GOAP zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r.

 

Informacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - system od 1 września 2020 r. [PDF 1MB]

Zgoda na przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ZM GOAP [docx 20kB]

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne [PDF 1MB]

Wytyczne dot. postępowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych [PDF 570kB]

Jak założyć własny kompostownik - Poradnik dla mieszkańców ZM GOAP [PDF 2.6MB]