Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu ZM GOAP.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

Nowy druk deklaracji jest już dostępny tutaj.

Warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZM GOAP, które zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r.

 

Informacja dla nieruchomości wielorodzinnych - system od 1 września 2020 r. [PDF 870kB]

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne [PDF 1MB]

Wytyczne dot. postepowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych [PDF 520kB]

Poradnik w zakresie efektywnego funkcjonowania MGO [PDF 4MB]

  Zalecenia ZM GOAP w zakresie wydruku i zamieszczenia tablicy [PDF 285kB]

  Wzór tablicy do oznakowania MGO - pion [PDF 4,88MB]

  Wzór tablicy do oznakowania MGO - poziom [PDF 4,04MB]

  Plakat - jak poprawnie segregować odpady komunalne od 1 września 2020 r. [PDF 4,84MB]

 

Oświadczenie dla nieruchomości mieszanych - Zgoda na wspólne gromadzenie odpadów [PDF 543kB]