Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu ZM GOAP.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

Nowy druk deklaracji jest już dostępny tutaj.

Warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZM GOAP, które zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r.

 

Informacja dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - system od 1 września 2020 r. [PDF 440kB]

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne [PDF 1MB]

Wytyczne dot. postepowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych [PDF 520kB]

Jak założyć własny kompostownik – Poradnik dla mieszkańców ZM GOAP [PDF 2.6MB]