Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 16.09.2020 r. - Informacja nt. spotkania Przewodniczącego Zarządu ZM GOAP z Wykonawcami odbierającymi odpady komunalne na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 142kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 15.09.2020 r. - Informacja nt. wezwania Wykonawców do należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 204kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 11.09.2020 r. - Informacja nt. odbioru odpadów komunalnych przez firmę Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. [PDF 191kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 09.09.2020 r. - Informacja nt. spotkania w sprawie terminowego odbioru odpadów komunalnych przez firmę FB Serwis [PDF 203kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 08.09.2020 r. - Informacja nt. działań ZM GOAP w sprawie terminowego odbioru odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 198kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 28.08.2020 r. - Rozstrzygnięcie konkursu Segregacja na wakacjach” [PDF 502kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 21.08.2020 r. - Selektywna zbiórka odpadów staje się faktem [PDF 204kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 21.08.2020 r. - Nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi na terenie ZM GOAP [PDF 188kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 14.08.2020 r. - Odbiór odpadów od 1 września 2020 roku - Ważne zmiany dla nieruchomości niezamieszkanych [PDF 271kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 31.07.2020 r. - Nowe zasady postępowania z odpadami na terenie ZM GOAP [PDF 283kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 17.07.2020 r. - Umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych podpisane! [PDF 379kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 15.07.2020 r. - Konkurs „Segregacja na wakacjach" [PDF 217kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 26.06.2020 r. - EkoLekcje 2019/2020 [PDF 242kB]

Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 21.05.2020 r. - Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu GOAP „W moim domu segreguję, czyli jak trafiam do właściwego kosza” [PDF 155kB]

Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 08.05.2020 r. - Konkurs „W moim domu segreguję, czyli jak trafiam do właściwego kosza” [PDF 160kB]

OŚWIADCZENIE Związku Międzygminnego GOAP dotyczące informacji UOKiK o wszczęciu postępowania wobec członków konsorcjum realizującego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w aglomeracji poznańskiej [PDF 175kB]