Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Deklaracja elektroniczna

WITAMY W e-BIURZE OBSŁUGI KLIENTA ZM GOAP

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną. Od 1 maja 2013 r. elektroniczy formularz deklaracji można wypełnić na dwa sposoby:

 

 A.

1. Formularz PDF pobrany ze strony www ( > Załącznik nr 2 – DEKLARACJI DO DRUKU)PDF3

Pobierz formularz PDF deklaracji na swój komputer i edytuj go otwierając PDF ze swojego twardego dysku

Formularz PDF to  plik z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który należy pobrać na dysk, wydrukować,  i wypełnić odręcznie, a następnie złożyć w ZM GOAP.

 

  • poprawna deklaracja do wydruku ma graficzny fotokod QR w lewym górnym narożniku:qrcode-GOAP
  • zobacz przykładowy wzór deklaracji na stronie > Wzór-Deklaracji

lub:                                                                                                                               

2. Poprzez >  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

ePUAP to działająca w ramach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ogólnopolska platforma komunikacji pomiędzy urzędem, a interesantem.

uwaga: ta forma złożenia deklaracji wymaga opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

 

- – - – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Proszę zwrócić uwagę, że wypełnienie i przesłanie via Internet do ZM GOAP elektronicznej Deklaracji nie zwalnia z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Konieczne jest przesłanie/złożenie w ZM GOAP papierowej deklaracji z oryginalnym podpisem (alternatywnie deklaracji elektronicznej poprzez ePUAP (link na stronie Startowej witryny ZM GOAP) przy pomocy "profilu zaufanego"). Stąd też deklarację wypisaną on-line lub na komputerze lokalnym (PDF) należy wydrukować na drukarce lokalnej, podpisać i przesłać/złożyć w biurze ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, lub w jednej z delagatur na terenie gmin.  

.

Jeżeli podczas wypełniania deklaracji elektronicznej napotkasz problem:

- Np. twoja przeglądarka nie pozwala na edycję, zapisanie, wydrukowanie deklaracji czy przycisk "Kliknij tu:aby wysłać i pobrać PDF do druku" jest nieaktywny, zmień przeglądarkę na inną lub zaktualizuj obecnie używaną do najnowszej.

- Twój adres jest długi i nie mieści się w polach edycji (wynikać to może ze zoptymalizowania pól formularza do skanowania i rozpoznawania tekstu w skanowanym dokumencie (OCR)) wydrukuj choćby nie kompletnie wypełnioną w polu adresu deklaracje i uzupełnij adres pismem ręcznym. W kolejnych składanych deklaracjach – korektach – możesz używać już – ale tylko w przypadku długich nazw adresu – skrótu nazwy POCZTY, GMINY czy ULICY (bo Twój pierwszy pełny rekord będziemy już mieli w naszej bazie danych).

- Drukuje Ci się deklaracja bez niezbędnego fotokodu QR (qrcode-GoAP) w lewym górnym narożniku deklaracji (pozostaje puste miejsce) – oznacza to, że wypełniasz deklarację PDF w oknie przeglądarki zamiast wypełniać formularz PDF otwarty z twardego dysku Twojego komputera. Zapisz otwartą deklarację na swoim komputerze, otwórz jak każdy plik i rozpocznij wypełnianie deklaracji.

 

OGROMNA PROŚBA do składających deklarację:

Dociera do nas wiele deklaracji. Nasz zespół, który ma pracować z Państwa deklaracjami jest bardzo szczupły (minimalizujemy koszty obsługi deklaracji), stąd też mogą nam państwo pomóc poprzez odpowiednie przygotowanie i złożenie formularzy deklaracji. Aby usprawnić prace bardzo prosimy nie zszywać kartek wydrukowanych stron formularza i przed włożeniem do koperty czy przyniesieniem do naszego biura/delagatury nie zginać ich, a jeśli już to tylko jednokrotnie (do formatu A5). Z góry dziekujemy

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwa

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

ING Bank Śląski S.A.

Nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

lub w Oddziale Banku ING Bank Śląski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr XLIX/744/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2013 r.

 

 B.

Ważne dla Firm ubiegających się o umowy na odbiór odpadów.

Proszę przejść do podstrony > Informacje dla firm starających się o umowy – Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej