Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Deklaracja elektroniczna

WITAMY W e-BIURZE OBSŁUGI KLIENTA ZM GOAP

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną. Od 1 maja 2013 r. elektroniczy formularz deklaracji można wypełnić na dwa sposoby:

 

 A.

1. Formularz PDF pobrany ze strony www ( > Załącznik nr 2 – DEKLARACJI DO DRUKU)PDF3

Pobierz formularz PDF deklaracji na swój komputer i edytuj go otwierając PDF ze swojego twardego dysku

Formularz PDF to  plik z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który należy pobrać na dysk, wydrukować,  i wypełnić odręcznie, a następnie złożyć w ZM GOAP.

 

  • poprawna deklaracja do wydruku ma graficzny fotokod QR w lewym górnym narożniku:qrcode-GOAP
  • zobacz przykładowy wzór deklaracji na stronie > Wzór-Deklaracji

lub:                                                                                                                               

2. Poprzez >  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

ePUAP to działająca w ramach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ogólnopolska platforma komunikacji pomiędzy urzędem, a interesantem.

uwaga: ta forma złożenia deklaracji wymaga opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

 

– – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Proszę zwrócić uwagę, że wypełnienie i przesłanie via Internet do ZM GOAP elektronicznej Deklaracji nie zwalnia z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Konieczne jest przesłanie/złożenie w ZM GOAP papierowej deklaracji z oryginalnym podpisem (alternatywnie deklaracji elektronicznej poprzez ePUAP (link na stronie Startowej witryny ZM GOAP) przy pomocy "profilu zaufanego"). Stąd też deklarację wypisaną on-line lub na komputerze lokalnym (PDF) należy wydrukować na drukarce lokalnej, podpisać i przesłać/złożyć w biurze ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, lub w jednej z delagatur na terenie gmin.  

.

Jeżeli podczas wypełniania deklaracji elektronicznej napotkasz problem:

– Np. twoja przeglądarka nie pozwala na edycję, zapisanie, wydrukowanie deklaracji czy przycisk "Kliknij tu:aby wysłać i pobrać PDF do druku" jest nieaktywny, zmień przeglądarkę na inną lub zaktualizuj obecnie używaną do najnowszej.

– Twój adres jest długi i nie mieści się w polach edycji (wynikać to może ze zoptymalizowania pól formularza do skanowania i rozpoznawania tekstu w skanowanym dokumencie (OCR)) wydrukuj choćby nie kompletnie wypełnioną w polu adresu deklaracje i uzupełnij adres pismem ręcznym. W kolejnych składanych deklaracjach – korektach – możesz używać już – ale tylko w przypadku długich nazw adresu – skrótu nazwy POCZTY, GMINY czy ULICY (bo Twój pierwszy pełny rekord będziemy już mieli w naszej bazie danych).

– Drukuje Ci się deklaracja bez niezbędnego fotokodu QR (qrcode-GoAP) w lewym górnym narożniku deklaracji (pozostaje puste miejsce) – oznacza to, że wypełniasz deklarację PDF w oknie przeglądarki zamiast wypełniać formularz PDF otwarty z twardego dysku Twojego komputera. Zapisz otwartą deklarację na swoim komputerze, otwórz jak każdy plik i rozpocznij wypełnianie deklaracji.

 

OGROMNA PROŚBA do składających deklarację:

Dociera do nas wiele deklaracji. Nasz zespół, który ma pracować z Państwa deklaracjami jest bardzo szczupły (minimalizujemy koszty obsługi deklaracji), stąd też mogą nam państwo pomóc poprzez odpowiednie przygotowanie i złożenie formularzy deklaracji. Aby usprawnić prace bardzo prosimy nie zszywać kartek wydrukowanych stron formularza i przed włożeniem do koperty czy przyniesieniem do naszego biura/delagatury nie zginać ich, a jeśli już to tylko jednokrotnie (do formatu A5). Z góry dziekujemy

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwa

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Opłatę skarbową należy wnieść w jeden z następujących sposobów określonych przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania:

  1. przelew na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, PKO Bank Polski S. A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
  2. płatność w Oddziale Banku PKO Bank Polski S. A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 7.30 do 17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30);
  3. płatność u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

 B.

Ważne dla Firm ubiegających się o umowy na odbiór odpadów.

Proszę przejść do podstrony > Informacje dla firm starających się o umowy – Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej