Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Kara za nie złożenie deklaracji

Właściciele nieruchomości nie wykonujący ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z art. 262 Ordynacji podatkowej. Na jego podstawie Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zdecydował właśnie nałożyć na Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową „Enklawa” karę porządkową w wysokości 2.800 zł. 

W minionych miesiącach Związek trzykrotnie przesyłał do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Enklawa” pisma wzywające do złożenia deklaracji i przedłożenia dokumentów niezbędnych dla prawidłowego określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W odpowiedzi na wezwania, skutecznie doręczone  w dniach 23.09.2013, 9.10.2013 i 29.11.2013 r.,  Zarząd spółdzielni przekazał jedynie nie opatrzone podpisem wyciągi z ewidencji lokali. Przedłożone zestawienia nie mogą być uznane za pełnowartościowy materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

Organ podatkowy, jakim w tym przypadku jest ZM GOAP, ma określony przepisami podatkowymi czas na zakończenie postępowania podatkowego, a MSM „Enklawa” nie stosując się do wezwań celowo opóźnia termin wydania rozstrzygnięcia. Dlatego zdecydowano nałożyć karę. Jeśli nie skłoni ona spółdzielni do właściwego złożenia wymaganych przepisami dokumentów, możliwe jest wymierzanie kolejnych kar, aż do osiągnięcia skutku.

Należy podkreślić, że mimo nie złożenia prawidłowej deklaracji MSM „Enklawa” przekazuje Związkowi opłaty za gospodarowanie odpadami, które są też należycie odbierane z jej nieruchomości. Spółdzielnia wnosiła o zawieszenie postępowania w sprawie wymiaru opłaty z uwagi na toczące się postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności przepisów prawa miejscowego określających wzór deklaracji. Jednak  w ocenie ZM GOAP okoliczność ta nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru opłaty.