- zm goap - http://www.goap.org.pl -

Przez festyny i promocje do… PSZOK-ów

PSZOK-i czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy Związku mogą bezpłatnie przekazywać odpady problemowe i wielkogabarytowe stają się coraz popularniejsze. Z każdym miesiącem rośnie ilość przyjmowanych w nich odpadów. W styczniu w PSZOK-ach zebrano 226 ton, a w marcu aż 397,2 ton.

Taka postawa poznaniaków cieszy i świadczy, że działania promujące selektywne zbieranie odpadów przynoszą dobre wyniki. Ze sprawozdań za pierwszy kwartał tego roku wynika, że 42 proc. odpadów jest odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Największy przyrost odpadów zbieranych selektywnie, ponad 40-procentowy, odnotowano w gminie Buk. O ponad 15 proc. więcej zgromadzono w Poznaniu, Swarzędzu, Kleszczewie i Kostrzynie. W ich ślady powinni iść mieszkańcy innych gmin należących do Związku. Zachęcamy ich do tego poprzez różne działania edukacyjne i promocyjne prowadzone pod hasłem „Kocham, lubię… segreguję!”.

W ich ramach w długi majowy weekend przedstawiciele ZM GOAP uczestniczyli w festynach odbywających się w Kleszczewie oraz Iwnie. Mimo kaprysów aury humory uczestnikom Ekomajówki w Kleszczewie dopisywały. Okazji do udziału w zabawach w konkursach ekologicznych przygotowanych na stoisku GOAP nie zabrakło  również na festynie w Iwnie, towarzyszącym tradycyjnym zawodom jeździeckim „O błękitną wstęgę Wielkopolski”.

Poznań, 5.05.2014r.