Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Zmiany opłat za wywóz odpadów

Zmiany opłat za wywóz odpadów!

 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proporcjonalnie więcej zapłacą lokatorzy, którzy do tej pory nie segregowali śmieci. Za taką decyzją było 14 członków ZZM GOAP, 2 wstrzymało się od głosu.

Zmiany obejmują także zróżnicowanie opłat w zależności od rodzaju zabudowy, co stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od długiego czasu przez mieszkańców terenu Związku. Dodatkowo zaproponowano wyższe niż dotychczas obciążenie tych mieszkańców, którzy nie realizują obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów. Wyeliminowana została także degresja, polegająca na zastosowaniu obniżonej stawki opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, z uwagi na fakt, że system ten okazał się nieefektywny.

Dla zabudowy wielolokalowej (budynki o liczbie wydzielonych lokali mieszkalnych powyżej 4) przyjęto stawkę 14 złotych miesięcznie od osoby. W budynkach jednorodzinnych i do 4 wydzielonych lokali stawka wyniesie 16 złotych. W obu przypadkach stawka dla osób gromadzących odpady w sposób nieselektywny wyniesie 30 złotych miesięcznie od osoby (dotychczas wynosiła 20 złotych).

Konieczność zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z kilku przyczyn. Najważniejszą z nich jest stale rosnąca ilość odbieranych i poddawanych zagospodarowaniu odpadów oraz m.in. wprowadzenie konieczności oddzielnego odbierania odpadów biodegradowalnych, co pociąga za sobą wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania.

W dalszej kolejności wskazać należy konieczność intensyfikacji działań w zakresie selektywnej zbiórki, w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu, wynikających z przepisów prawa. Planowane jest także zwiększenie o połowę liczby punktów selektywnego gromadzenia odpadów (tzw. PSZOK-ów), ze względu na lawinowy wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usługi.

Należy podkreślić, iż dotychczasowe stawki obowiązują w ZM GOAP od 2013 roku i obecnie nie gwarantują pokrycia wszystkich kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie aglomeracji. Planowane zmiany zaczną obowiązywać w drugiej połowie bieżącego roku, o czym mieszkańcy zostaną zawiadomieni stosownym pismem. Zmiana stawek nie pociąga za sobą konieczności składania nowych deklaracji.